ซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนและ DCA กองทุนผ่านช่องทางออนไลน์


   ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน   
   Streaming Fund+ คลิก!!   
     


  เมื่อท่านเปิดบัญชีกองทุนกับทาง บลจ.ฟิลลิปเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำรายการซื้อ ขาย กองทุน และดูพอร์ตการลงทุน
  ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น Streaming Fund+ (เบื้องต้นสามารถใช้บริการซื้อ, ขาย และ การลงทุนสม่ำเสมอ DCA เท่านั้น)

  วิธีการสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming Fund+
  1. ดาวน์โหลด Streaming fund+ ผ่าน Play Store และ App Store
  2. เลือก PAMC
  3. กรอกรายละเอียด
  4. ตั้งชื่อและรหัสผ่าน (Username and Password)
  5. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ

ทำรายการซื้อ-ขาย และ DCA กองทุนรวมได้ด้วยแอปพลิเคชัน Streaming fund+


ทำรายการซื้อกองทุนรวมผ่านแอป Streaming Fund+

หากท่านเลือกวิธีการชำระค่าสั่งซื้อกองทุนโดยการโอนเงิน สามารถโอนเข้าบัญชีบริษัทตามรายละเอียดธนาคารด้านล่างนี้
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
บลจ.ฟิลลิปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนธนาคารกสิกรไทย จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์602-1-00015-7
บลจ.ฟิลลิปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนธนาคารกรุงเทพจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์054-3-01709-9
บลจ.ฟิลลิปเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ สีลม065-3-02755-8
บลจ.ฟิลลิปเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บางรัก007-0-09660-1
บลจ.ฟิลลิปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนธนาคารทหารไทยธนชาตอาคารวรวัฒน์ สีลม118-1-07789-0
บลจ.ฟิลลิปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนธนาคารเกียรตินาคินภัทรสำนักงานใหญ่100-0-00228-7
บลจ.ฟิลลิปธนาคารกรุงไทยสีลม022-6-053032


ทำรายการขายกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน Streaming Fund+
ตั้งรายการ DCA กองทุนรวมผ่านแอป Streaming Fund+