การหักบัญชีอัตโนมัติ ATS

การหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) คืออะไร

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Automatic Transfer System - ATS) เป็นบริการเพื่อชำระค่าซื้อกองทุนรวมแบบอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ โดยบัญชีที่ใช้ผูกจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้ลงทุนเท่านั้น

ทำไมต้อง ATS?

● สะดวก รวดเร็ว สามารถตัดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ

● ไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้ บลจ.หลังโอนเงิน 

● ไม่มีค่าบริการ ผู้ลงทุนสมัครใช้บริการฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมทุกรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ

● ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการหักบัญชีย้อนหลังได้ทุกรายการผ่านธนาคารที่ผู้ลงทุนใช้บริการ

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติได้มากกว่า 1 ธนาคารใน 1 บัญชี

วิธีสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

ปัจจุบัน บลจ.ฟิลลิป รองรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) กับ 5 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น
ธนาคารที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติได้
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติได้มากกว่า 1 ธนาคารใน 1 บัญชี

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

● สมัครผ่านตู้ ATM

1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
2. เลือก “พร้อมเพย์/สมัครบริการ/K-Mobile/K-Cyber/อื่นๆ”
3. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ/บริการเติมเงิน”
4. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
5. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
6. เลือก ประเภทบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน
7. ระบุรหัส 50257 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด
8. Ref: 1 ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ กด “ยืนยันการทำรายการ”
10. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง กด “ยืนยันการทำรายการ”
11. นำส่งรูปใบบันทึกรายการ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่าน K-Cyber (Internet Banking)

1. เข้าเวปไซต์ https://online.kasikornbankgroup.com เข้าสู่ระบบ K-Cyber ด้วยรหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน
2. เลือก “สมัครบริการ” >K-Direct Debit > สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ > สร้างแบบฟอร์ม
3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข ยอมรับ และกด “ตกลง”
4. เลือกประเภทบริการเป็น “อื่นๆ”
5. บริษัท เลือก 7451159 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด
6. รหัสอ้างอิง กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
7. เลือกบัญชีที่ต้องการหัก
8. กดรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP เพื่อยืนยัน
9. ระบบยืนยันทำรายการสำเร็จ
10. Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครบริการ
11. ส่งภาพ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่านตู้ ATM

1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
2. เลือก “SCB Easy/กองทุน/อื่นๆ”
3. เลือก “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูลเครดิต(NCB)” กด “หักบัญชีอัตโนมัติ”
4. เลือก ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์
5. บริษัทที่ต้องการหักบัญชี เลือก “อื่นๆ” ระบุ Comp Code บริษัท 4 หลัก “8172” เลือก”ถูกต้อง”
6. Customer No. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือก “ถูกต้อง”
7. Reference No. กรอกเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน เลือก “ถูกต้อง
8. ตรวจสอบข้อมูลหากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
9. รับใบบันทึกการทํารายการเป็นหลักฐาน
10. นำส่งรูปใบบันทึกรายการ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่าน SCB Easy (Mobile Application)

1. เข้าสู่ SCB Easy App และเลือกเมนูหลัก “ธุรกรรมของฉัน”
2. เลือกเมนูย่อย “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
3. เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักเงิน
4. ค้นหาผู้ให้บริการ ระบุหมายเลข 8172
5. รหัสลูกค้า (Ref.1) กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
6. หมายเลขอ้างอิง (Ref.2) เลขผู้ถือหน่วย (unitholder) หรือ กรอกเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน
7. กด “ตรวจสอบข้อมูล”
8. กด “ยืนยัน”
9. กดขอรหัส OTP จากนั้นกด "ถัดไป"
10. กรอกรหัส OTP
11. Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครบริการ
12. ส่งภาพ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่าน SCB Easy Net (Internet Banking)

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index.asp และเข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนูหลัก “บริการอื่นๆ” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
3. เลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการสมัครบริการ คลิก “Add”
4. ใส่เลขที่ Comp Code บริษัท 4 หลัก “8172” คลิก “Search” คลิกเครื่องหมาย +ท้ายชื่อบริษัท
5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ยอมรับในเงื่อนไขบริการ” คลิก “Next”
6. กรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
- ชื่อเรียกผู้รับเงิน : บลจ. ฟิลลิป
- เลือกหักบัญชีเลขที่ : บัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการหักอัตโนมัติ
- หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref. 1) : กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- หมายเลขอ้างอิง (Ref.2) เลขผู้ถือหน่วย (unitholder) หรือ กรอกเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน จากนั้น เลือก “Next”
7. เลือกวิธีการรับรหัส OTP คลิก “Confirm” รอรับรหัส OTP ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับ เลือก “Submit”
8. ขึ้นหน้าสรุปผลการดำเนินการ “สรุปรายการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
9. Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครบริการ
10. ส่งภาพ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่านตู้ ATM

1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
2. เลือก “ถอน/โอน/อื่นๆ” กด “บริการอื่นๆ”
3. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
4. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ” กด “ระบุรหัสบริษัท”
5. กรอกข้อมุลดังนี้
- รหัสบริษัท = 5314
- Ref. 1 = กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- Ref. 2 = เลขผู้ถือหน่วย (unitholder) หรือ กรอกเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน และกด “ถูกต้อง”
6. ตรวจสอบข้อมูล และกด “ถูกต้อง”
7. รับใบบันทึกรายการเป็นหลักฐาน
8. นำส่งรูปใบบันทึกรายการ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่าน Krung Thai Next (Mobile Application)

1. ในหน้า Home เลือก “บริการ (Service)”
2. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
3. เลือกผู้ให้บริการ ระบุ Comp Code บริษัท 4 หลัก “5314” บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
4. อ่านเงื่อนไขข้อตกลง ยอมรับ เลือก “ถัดไป”
5. เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
6. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือก “ถัดไป”
7. ตรวจสอบข้อมูล เลือก “ยืนยัน”
8. Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครบริการ
9. ส่งภาพ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่าน KTB net bank (Internet Banking)

1. เข้าเว็บไซต์ www.ktbnetbank.com เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password
2. เลือกเมนู “บริการอื่นๆ” และเลือก –การสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ คลิกปุ่ม “ตกลง”
3. กรอกข้อมูล - ชื่อแทนบัญชี = บลจ.ฟิลลิป
- บัญชีผู้โอน = เลือกบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการผูก ATS
- ประเภทบริการ = หลักทรัพย์/กองทุน
- บริษัท = บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด (5314)
- หมายเลขบัตรประชาชน = กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- เลขผู้ถือหน่วย = กรอกเลขผู้ถือหน่วย (unitholder) หากจำไม่ได้สามารถใส่เบอร์โทรศัพท์
- แจ้งผลโดย = ระบุอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ และคลิกปุ่ม “ตกลง”
4. ตรวจสอบข้อมูล และ คลิกเครื่องหมายถูกยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง และคลิก “ยืนยัน”
5. หน้าจอจะแสดงผลลัพธ์ “สำเร็จ”, แสดงหมายเลขอ้างอิงการทำรายการ และคลิก “เสร็จสิ้น” จากนั้น Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครบริการ
6. นำส่งรูปใบบันทึกรายการ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่านตู้ ATM

1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
2. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
4. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ตกลง”
5. เลือก ประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
6. เลือก “ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก”
7. ระบุ Comp Code บริษัท 5 หลัก “01598” เลือก “ถูกต้อง”
8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือก “ถูกต้อง”
9. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 กรอกเลขเลขผู้ถือหน่วย (unitholder) หรือ กรอกเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน เลือก “ถูกต้อง”
10. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
11. รับใบบันทึกรายการเป็นหลักฐาน
12. นำส่งรูปใบบันทึกรายการ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่าน Bualuang i Banking (Internet Banking)

1. เข้าเว็บไซต์ https://ibanking.bangkokbank.com/SignOn.aspx เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน
2. เลือกเมนู “ชำระเงิน/เติมเงิน” ทางด้านบน
3. เลือกบริการด้านซ้ายมือ “สมัครบริการหักบัญชี”
4. ประเภทธุรกิจ “หลักทรัพย์/กองทุน” เลือก “ค้นหา”
5. เลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด และกด “ตกลง”
6. Ref.1 กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
7. Ref.2 กรอกเลขผู้ถือหน่วย (unitholder) หากไม่ทราบสามารถกรอกเลขบัญชีที่ต้องการผูก ATS
8. เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชี และเลือก "ขั้นตอนต่อไป"
9. รอรับรหัส OTP ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน”
10. ขึ้นหน้าสรุปการทำรายการ “สมัครบริการหักบัญชี-ยืนยัน”
11. Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครบริการ
12. ส่งภาพ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่านตู้ ATM

1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
2. เลือกรายการ “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ"
3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
4. เลือก “ระบุเลขที่บัญชี”
5. ระบุเลขที่บัญชีของบริษัท “0070096601” กดถูกต้อง
6. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข เลือก “ตกลง”
7. เลือก ประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือก “ถูกต้อง”
9. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 “กรอกเลขผู้ถือหน่วย (unitholder) หรือ กรอกเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักเงิน” เลือก “ถูกต้อง”
10. รับใบบันทึกรายการเป็นหลักฐาน
11. นำส่งรูปใบบันทึกรายการ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่าน KMA (Mobile Application)

1. เปิด KMA ใส่รหัส PIN
2. เลือก “เมนูทั้งหมด”
3. เลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ” และอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ยอมรับ”
4. เลือก บัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
5. ค้นหาบริษัทผู้รับชำระ
6. เลือกประเภทผู้รับชำระ “หลักทรัพย์ กองทุนรวม”
7. เลือก “PHILLIP AM: 007-0-09660-1” ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าบริการ
8. บรรทัดแรกกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
9. บรรทัดที่สองกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก เลือก “ถัดไป”
10. กรอก PIN หน้าจอจะแสดงผลการสมัครบริการสำเร็จ
11. Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครบริการ
12. นำส่งรูปใบบันทึกรายการ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

● สมัครผ่าน Krungsri Online (Internet Banking)

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.krungsrionline.com เข้าสู่ระบบด้วย รหัสประจำตัว และ รหัสผ่าน
2. คลิกเมนู “บัญชีเงินฝาก” เลือก “ชำระเงิน” และเลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
3. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ยอมรับ”
4. ผู้รับชำระเงิน ช่องเลือกประเภทสินค้าและบริการ
เลือก “หลักทรัพย์ กองทุนรวม” ช่องเลือกบริษัทผู้รับชำระ เลือก “บลจ.ฟิลลิป : 0070096601”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน
6. บรรทัดแรก กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
7. บรรทัดที่สอง กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก เลือก “ดำเนินการ”
8. รอรับรหัส OTP ภายใน 5 นาที ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ เลือก “ยืนยัน”
9. Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัครบริการ
10. นำส่งรูปใบบันทึกรายการ สำเนาสมุดบัญชีที่สมัคร ATS ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
และสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง มายังอีเมล pamc.online@phillip.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ 02-635-3033 หรืออีเมล pamc.online@phillip.co.th