บลจ.ฟิลลิป ออกกองทุน PWIN เน้นหุ้นบริษัทที่เกี่ยวกับอีสปอร์ต-วีดีโอเกม และระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้

blog3.png

บลจ.ฟิลลิป เปิดตัวกองทุนต่างประเทศ “PWIN” ชูจุดเด่นใช้ข้อมูล Big Data คัดเลือกธีมลงทุน พร้อมกระจายการลงทุนใน 5 ธีมที่เป็นเมกะเทรนด์โลกในกองเดียว และเป็นกองทุนแรกในไทยที่มีธีมการลงทุนในธุรกิจอีสปอร์ต-วีดีโอเกม และไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ที่กำลังเติบโตอย่างร้อนแรงทั่วโลก เสนอขายครั้งแรก 24 ก.ย. ถึง 5 ต.ค. นี้

               นายติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกกองทุนใหม่คือ กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น หรือ PWIN เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก โดยกระจายการลงทุนใน 5 ธีมที่เป็นเมกะเทรนด์ ได้แก่ อีสปอร์ต-วีดีโอเกม ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ นวัตกรรมอินเตอร์เน็ต นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจไบโอเทคโนโลยี

               โดยที่มาของการคัดเลือก 5 ธีมการลงทุนนี้ มาจากการใช้ข้อมูล Big Data มาสนับสนุนเพื่อคัดเลือกธีมการลงทุนที่เป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังเติบโตทั่วโลก และแตกต่างจากธีมการลงทุนที่เคยมีมาก่อน เช่น ธุรกิจอีสปอร์ต-วีดีโอเกม ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นกระแสไปทั่วโลก ทั้งจำนวนผู้เล่นเกมที่มีหลายพันล้านคน และการเติบโตทางรายได้ของบริษัทผู้ผลิตเกมต่างๆ หรือธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ที่เติบโตตามมูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ต้องทุ่มงบประมาณในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งทั้งสองธีมการลงทุนนี้ ยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ทำให้กองทุน PWIN มีโอกาสสร้างผลตอบแทนตามการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กองทุน PWIN ยังมีนโยบายการลงทุนโดยลงทุนทั้ง Value Chain ของธีมการลงทุน คือลงทุนทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวอีกด้วย

               “การใช้ข้อมูล Big Data ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกมาวิเคราะห์ ทำให้เราเห็นเมกะเทรนด์หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโลกอย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะขึ้นหรือลง การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ใหญ่จะยังดำเนินต่อไปในระยะยาว การอ่านทิศทางเมกะเทรนด์โลกได้ถูกต้อง และเลือกลงทุนในปัจจัยที่จะผลักดันการเติบโตของแนวโน้มดังกล่าว จะช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดยไม่ต้องอ้างอิงสภาวะตลาดหุ้นหรือจังหวะลงทุน”

               ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2017 มีจำนวนประชากรผู้เล่นเกมออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 2 พันล้านคน และกว่า 46% มีการใช้จ่ายเงินในเกม อีกทั้งปัจจุบัน เกมออนไลน์ยังถูกพัฒนาเป็นการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตซึ่งกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก บางรายการมีเงินรางวัลสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ย่อมทำให้จำนวนผู้เล่นเกมมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะทำรายได้มหาศาลให้กับบริษัทผู้ผลิตเกม

               สำหรับธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ยิ่งประชากรโลกเข้าสู่โลกออนไลน์เติบโตมากเท่าใด โอกาสเกิดภัยไซเบอร์ก็จะสูงตามไปด้วย จะเห็นได้ว่าแต่ละปี มูลค่าความเสียหายจากภัยทางไซเบอร์ก็สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะในปี 2015 สูงถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และมีการวิเคราะห์ว่าในปี 2021 มูลค่าความเสียหายอาจสูงถึง 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ย่อมจะส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้มีโอกาสเติบโตมากขึ้นด้วย

               นายติยะชัย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กองทุน PWIN มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศเป็นหลัก ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ 4 กองทุน ได้แก่ ARK Innovation ETF (ARKK), ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR), First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) และ ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) โดยการจัดสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

               ทั้งนี้ กองทุน PWIN ได้เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2561 โดยลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการที่ บลจ.ฟิลลิป โทร. 0 2635 3030 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ฟิลลิป แต่งตั้ง www.phillipasset.co.th

Tag : หุ้นIPO , บิ๊กดาต้า , กองทุนPWIN , บลจ.ฟิลลิป , ธีมการลงทุน , กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น ,ธุรกิจอีสปอร์ต , ระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้

เจาะลึกกองทุนใหม่ “PWIN” โอกาสลงทุนรับ 5 เมกะเทรนด์โลก

เจาะลึกกองทุนใหม่ “PWIN” โอกาสลงทุนรับ 5 เมกะเทรนด์โลก

ติดตามชมสัมภาษณ์พิเศษ คุณติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ออกอากาศในรายการ “รวยหุ้น รวยลงทุน ปี5” ไทยรัฐทีวี วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.45 - 11.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-635-3030

Top