ลงทุน

eSport กับคำนิยามที่ไม่ใช่แค่เกม

persons are developing a project

หากพูดถึงคำว่า Sport (กีฬา) คนทั่วไปก็มักจะนึกถึงการแข่งขันที่ต้องใช้ร่างกายและพละกำลังเป็นหลัก แต่ยังมีกีฬาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายหนักอยู่อีกมากมาย อย่างเช่น กีฬา eSports “electronic sports”

eSports (electronic sports) คือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กีฬาประเภทเดี่ยวหรือทีม ที่ใช้ทักษะและปฏิภาณไหวพริบเข้าต่อสู้แข่งขัน โดยแข่งขันกันผ่านทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ เครื่องวีดีโอเกม ฯลฯ โดยมีการแข่งขันตามประเภทเกม เช่น เกมวางแผนการรบ(Strategy Game), เกมต่อสู้(Fighting), เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง(First Person Shooter, FPS), โมบา(Multiplayer Online Battle Arena, MOBA) การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นระบบ ผีมือแล้วแต่ระดับ เพราะการแข่งขัน eSports มีลีกการแข่งขันมากมายทั่วโลก

ทั้งนี้กีฬา eSports ได้รับการบรรจุให้เป็นการแข่งขันกีฬาชิงเหรียญอย่างเป็นทางการในเอเชียนเกมส์ 2022 โดยจะจัดขึ้นฐานะกีฬาสาธิตใน Asian Games ปี 2018 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย โดยจะมีการแข่งขันแค่ 6 เกม ได้แก่ League of Legends, Pro Evolution Soccer 2018 (Winning), RoV, StarCraft II, Heartstone และ Crash Royale

ซึ่งว่ากันตามตรง eSports นั้นเข้ามาในไทยตั้งแต่ปี 2543 แต่ในปัจจุบันเกมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเกมในปัจจุบันมีความน่าสนใจ มีความเสมือนจริงกับโลกแห่งความจริง และเกมอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านตลาด Gaming และธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครซอฟท์ สื่อโฆษณา นักสตรีมเกมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook YouTube twitter ฯลฯ รวมทั้งมหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ ก็เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ eSports เพื่อต้องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มคนที่มองว่าเกมชนิดนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกัน เพราะเกมเป็นการฝึกไหวพริบสมาธิ และทักษะการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งนี้คือข้อดีของเกม ส่วนข้อเสียนั้นหากติดเกมมากเกินไปอาจทำให้เสียสุขภาพ เนื่องจากอยู่กับหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆ หรืออาจจะทำให้เครียดอารมณ์เสียจากการเล่นเกมได้เหมือนกัน ดั้งนั้นการเล่นเกมจึงต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พอดีพอเหมาะ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเล่นเกมประเภท eSports มากที่สุด

 

คู่มือการลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ได้จัดทำขึ้นตามนัยข้อ 43 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2552 เรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หรือตามประกาศอื่นที่จะบังคับใช้ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อผู้ลงทุนปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ การชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับการชำระภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน และการชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากผู้ลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนการลงทุนก่อนกำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนด้วยความเข้าใจถูกต้องว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาว มีเงื่อนไขและภาระผูกพันหลายปี ผู้ลงทุนต้องมีเป้าหมายที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือพ้นจากการทำงาน หรือไม่สามารถทำงานได้อีก

อ่านคู่มือฉบับเต็มได้ที่ Download

Top