ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนและแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนและแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

 

                                                                                                                            วันที่  8 ตุลาคม 2561

 

เรียน       ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ขอแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

               

                ทั้งนี้ บริษัทจะทำการปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) ช่วงหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) จาก 0.535% (รวม Vat)  เป็น 1.07% (รวม Vat) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561เป็นต้น

               

                  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด            

 โทร. 0-2635-3033 ต่อ 829, 839  e-mail: pamc.mkt@phillip.co.th ทุกวันในเวลาทำการ

 

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                   

ที่มา : ประกาศ วันเปิดรับคำสั่งซื้อ - ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

ประกาศค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(Front End Fee) กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์ อินโนเวชั่น(PWIN)

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT END FEE) กอง PWIN เฉพาะช่วงเวลา IPO

               

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  (“บริษัทจัดการ”) ได้มีการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น  (PWIN) เสนอขาย IPO ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 นั้น ทางบริษัทจัดการขอแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT END FEE) (รวม Vat) 0.5350%

 

โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2561 – 5 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2635-3033 ต่อ 839, 829 ฝ่ายการตลาด

Demystifying Investments

megatrend.png

Invest for our Future

เราควรลงทุนอย่างไรในยุคที่มีแต่ความไม่แน่นอน? ตลาดหุ้นไทยปีนี้เต็มไปด้วยความผันผวนและให้ผลตอบแทนไม่สม่ำเสมอเหมือนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ในขณะที่ปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงจากการเมืองโลกที่เกิดจากประเด็นสงครามการค้าโลก และท่ามกลางภาวะแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ก็ยิ่งทำให้ปีนี้เป็นปีที่ยากมากสำหรับการลงทุน จึงเกิดคำถามตามมาว่า แล้วนักลงทุนอย่างเราควรทำอย่างไรกันดี?
ลองกลับมามองความเป็นจริงในเชิงปัจจัยพื้นฐาน และเรียนรู้ศึกษาจากกูรูแถวหน้าในแวดวงการลงทุน อย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ เขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “การปรับพอร์ตไปลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเพียงอย่างเดียว โดยมองข้ามการลงทุนในหุ้น ไม่ใช่กลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้”
แล้วนักลงทุนอย่างเรามีทางเลือกอะไรบ้าง? เพราะเราอยู่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจะลงทุนเพื่ออนาคตจึงต้องไม่ยึดติดกับอดีต เราต้องมองไปยังอนาคตข้างหน้าเท่านั้น

เพื่อสนับสนุนคำกล่าวนี้ ลองมาดูการใช้ข้อมูล Big Data เพื่อรับอานิสงส์จากเมกะเทรนด์ (Mega Trend) หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโลกกันครับ

Demystifying Investments.png

จากชาร์ตข้างต้น จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลง การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลัน และสามารถพลิกโฉมระบบธุรกิจโลกไปตลอดกาล เมื่อมีนวัตกรรมเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกใหม่ๆ (Disruptive Technology) เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค

การอ่านทิศทางเมกะเทรนด์โลกได้ถูกต้อง และเลือกลงทุนในปัจจัยที่จะผลักดันการเติบโตของแนวโน้มดังกล่าว จะช่วยให้นักลงทุนได้ประโยชน์  ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆ ที่เข้าใจได้ไม่ยาก เช่น เรื่องประเด็นความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต Cybersecurity Ventures เป็นบริษัทวิจัยด้านธุรกิจและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ชื่อดัง คาดการณ์ว่ามูลค่าความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ทั่วโลกจะพุ่งสูงถึง 6 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯในปี พ.ศ. 2564 ขณะที่สำนักข่าว CNBC รายงานว่า อาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในบรรดาอาชญากรรมต่างๆ ในสหรัฐฯ ทั้งนี้ เราสามารถคาดเดาได้ว่า อาชญากรรมไซเบอร์จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นของคนทั่วโลก โดยที่ยังไม่เห็นข้อมูลข้างต้นนี้

จากตัวอย่างเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ เราอาจสรุปได้ว่า แม้นักลงทุนจะทำนายทิศทางตลาดหุ้นไม่ได้ แต่ก็สามารถประมาณการขนาดและการเติบโตของปัจจัยเร่ง ที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถลดความเสี่ยงเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นกับธุรกิจหรือบริษัทนั้นๆ (Idiosyncratic Risk) และความเสี่ยงในเชิงมูลค่า (Valuation Risk) ลงได้ หากมีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนที่ดี โดยเน้นลงทุนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นห่วงโซ่มูลค่า (value chain) รู้แบบนี้แล้ว อย่ามัวยึดติดกับอดีต ให้มองไปยังอนาคตข้างหน้า พร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยกันครับ…Invest for our Future

บทความนี้ เขียนโดย: ติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บลจ. ฟิลลิป เผยแพร่ในหนังสือกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 2561

eSport กับคำนิยามที่ไม่ใช่แค่เกม

persons are developing a project

หากพูดถึงคำว่า Sport (กีฬา) คนทั่วไปก็มักจะนึกถึงการแข่งขันที่ต้องใช้ร่างกายและพละกำลังเป็นหลัก แต่ยังมีกีฬาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายหนักอยู่อีกมากมาย อย่างเช่น กีฬา eSports “electronic sports”

eSports (electronic sports) คือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ กีฬาประเภทเดี่ยวหรือทีม ที่ใช้ทักษะและปฏิภาณไหวพริบเข้าต่อสู้แข่งขัน โดยแข่งขันกันผ่านทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ เครื่องวีดีโอเกม ฯลฯ โดยมีการแข่งขันตามประเภทเกม เช่น เกมวางแผนการรบ(Strategy Game), เกมต่อสู้(Fighting), เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง(First Person Shooter, FPS), โมบา(Multiplayer Online Battle Arena, MOBA) การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นระบบ ผีมือแล้วแต่ระดับ เพราะการแข่งขัน eSports มีลีกการแข่งขันมากมายทั่วโลก

ทั้งนี้กีฬา eSports ได้รับการบรรจุให้เป็นการแข่งขันกีฬาชิงเหรียญอย่างเป็นทางการในเอเชียนเกมส์ 2022 โดยจะจัดขึ้นฐานะกีฬาสาธิตใน Asian Games ปี 2018 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย โดยจะมีการแข่งขันแค่ 6 เกม ได้แก่ League of Legends, Pro Evolution Soccer 2018 (Winning), RoV, StarCraft II, Heartstone และ Crash Royale

ซึ่งว่ากันตามตรง eSports นั้นเข้ามาในไทยตั้งแต่ปี 2543 แต่ในปัจจุบันเกมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเกมในปัจจุบันมีความน่าสนใจ มีความเสมือนจริงกับโลกแห่งความจริง และเกมอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านตลาด Gaming และธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครซอฟท์ สื่อโฆษณา นักสตรีมเกมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook YouTube twitter ฯลฯ รวมทั้งมหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ ก็เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ eSports เพื่อต้องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มคนที่มองว่าเกมชนิดนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกัน เพราะเกมเป็นการฝึกไหวพริบสมาธิ และทักษะการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งนี้คือข้อดีของเกม ส่วนข้อเสียนั้นหากติดเกมมากเกินไปอาจทำให้เสียสุขภาพ เนื่องจากอยู่กับหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆ หรืออาจจะทำให้เครียดอารมณ์เสียจากการเล่นเกมได้เหมือนกัน ดั้งนั้นการเล่นเกมจึงต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พอดีพอเหมาะ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเล่นเกมประเภท eSports มากที่สุด

 

Top