มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ขั้นตอนการทำธุรกรรม

เปิดบัญชี และ ซื้อ/ขาย

การใช้บริการ Saving Plan

 
 
       

ประกาศ

PAMC : ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุน PAP PGOLD PHR (23/12/2558): สัดส่วนการลงทุนใน ตปท. และเหตุแห่งการเลิกกอง

PAMC : ตารางกำหนดวันเสนอขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน PFIXAI3M1 รอบที่ 7

PAMC : ตารางกำหนดวันเสนอขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน PFIXAI6M1 รอบที่ 4

Read more...

 
     
 
 
 

  Disclaimer

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน Copyright@2007 Phillip Asset Management